Biuro Inżynierskie Wodnik Kamil Świętochowski

Biuro Inżynierskie Wodnik Kamil Świętochowski powstało w celu zaspokajania potrzeb sektora wod.-kan. na wysokiej jakości specjalistów wspierających procesy eksploatacyjne i inwestycyjne realizowane przez przedsiębiorstwa branży sanitarnej. W dzisiejszych czasach brakuje specjalistów, a tym bardziej specjalistów łączących doświadczenie i wiedzę z wielu dziedzin w jednej osobie. Multi-operacyjność, interdyscyplinarność, wiedza i kreatywność jest dziś niezmiernie ważna, a jednocześnie rzadko spotykana. W tym miejscu pojawia się Biuro Inżynierskie Wodnik. Tworzymy rozwiązania problemów, wspieramy procesy inwestycyjne i eksploatacyjne, optymalizujemy dotychczasowe schematy i procedury. Dziś tworzymy lepsze jutro!

Biuro Zarządzania Projektami

Oferta

Inżynier Kontraktu i Nadzór Inwestorski

 1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projektach wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Aktywami Wod-Kan, eUsługi, systemy bilingowe, systemy klasy GIS, systemy SCADA.
 2. Kierowanie projektami wdrożeń Zintegrowanych Systemów Zarządzania Sieciami Wodociągowo-Kanalizacyjnymi.
 3. Wsparcie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jako inspektor nadzoru ds. GIS i modelowania matematycznego, SCADA.
 4. Przygotowywanie wniosków o dotacje w ramach NFOŚ, RPO, PARP, ARP, NCBR.

GIS i modele matematyczne

 1. Budowa i kalibracja matematycznych modeli sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Wdrożenia systemów GIS dla sektora wod-kan.
 3. Wykonywanie kampanii pomiarowych na sieciach wod-kan.

Koncepcje, projekty, analizy i ekspertyzy

 1. Wykonywanie analiz, optymalizacji, ekspertyz dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na etapach eksploatacji, modernizacji i projektowania systemów sanitarnych.
 2. Audyt przedsiębiorstw wod-kan pod względem możliwości ograniczania strat wody.
 3. Tworzenie koncepcji wdrożenia Zintegorwanych Systemów Zarządzania Wod-Kan.
 4. Tworzenie koncepcji wdrożenia systemów informatycznych dla branzy wod-kan.

 Szkolenia

 1. Prowadzimy szkolenia w zakresie modelowania sieci wodociągowych.
 2. Prowadzimy szkolenia w zakresie modelowania sieci kanalizacyjnych.
 3. Prowadzimy szkolenia w zakresie GIS.
 4. Prowadzimy szkolenia w zakresie monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz strat wody.